Төсөл

Төслийн нэр:

МГ Модулан Гүүр төсөл

Төслийн талаарх товч танилцуулга:

     ХБНГУ-ын “Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер” ХХК, түүний Монгол улс дахь салбар “Эс Ар Пи инженер консалтинг монголиа” ХХК болон “ГБЭТ” ХХК-ийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн төслийн хамтарсан баг нь 2013 оноос эхлэн судалгааны ажил хийж байгаа бөгөөд төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:
- Монгол улсын гүүр, гүүрэн байгууламжийн хэрэгцээ, байршлыг тодорхойлох
- Олон улсад хэрэглэгдэж буй нэг маягийн гүүрийн систем, загварыг судлах
- Монгол орны нөхцөлд тохирсон гүүрийн нэг маягийн систем буюу МГ модулан гүүр (MG modular bridge)-ийг боловсруулах

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил :

- Монгол улсын гүүр, гүүрэн байгууламжийн хэрэгцээг гаргах,
- Олон улсад ашиглагддаг нэг маягийн гүүрийн системийг судлах,
- Монгол орны нөхцөлд тохирсон гүүрийн нэг маягийн систем, загварыг боловсруулах,
- Бүтээн байгуулалтын хөтөлбөр, үйл ажиллагаа болгон хэрэгжүүлэх

 

 

Санхүүжилт

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Захиалагч

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК "Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер" ХХК "ГБЭТ" ХХК

Гүйцэтгэгч

Барилгын ажлын төсөв

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2014.08

Дуусах

2025.01

Бусад бүх төсөл

s r p