Төсөл

Төслийн нэр:

“Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвийн авто зам, гүүр барих төсөл”-д авто замын өөрчлөлтийн зураг төсөл гүйцэтгэх, барилга угсралтын ажилд зураг зохиогчийн хяналтын ажил гүйцэтгэх

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвийн 21 хэсэг 12 км хатуу хучилттай зам, 3 гүүрийн (24 у/м, 30 у/м, 60 у/м) барилга угсралтын ажлын явцад зураг зохиогчийн хяналт тавих, захиалагчийн хүсэлтийн дагуу авто замын зургийн өөрчлөлтийг хийх. 
 
Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Газар чөлөөлөлт болон бусад шугам сүлжээтэй холбоотойгоор зураг төслийн өөрчлөлт хийх 
- Ажлын тайлан гаргаж, захиалагчид танилцуулах

Санхүүжилт

Азийн хөгжлийн банкны зээл

Захиалагч

Ричвелл Инженеринг ХХК

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

11 сая ам.доллар

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2019.09

Дуусах

2020.10

Бусад бүх төсөл

s r p