Төсөл

Төслийн нэр:

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын багуудад хийгдэх 4000м2 авто зогсоолуудын зураг төсөв боловсруулах

Төслийн талаарх товч танилцуулга: 
      Дорноговь аймгийн ЗДТГ нь Сайншанд сумын багуудад авто зогсоол барихаар төлөвлөж дараах байршилд авто зогсоолын зураг төсөл, төсөв боловсруулсан. Үүнд:
- Дэнжийн 300 м2 авто зогсоол
- Гурван Хөвсгөл, Голомт банк, Хул шандын төвийн 550 м2 авто зогсоол 
- Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 500 м2 авто зогсоол
- 3, 4 дүгээр 58-н айлын орон сууцны 1000 м2 авто зогсоол
- 9 дүгээр цэцэрлэгийн 1000 м2 авто зогсоол 
- Нарлаг шанд хорооллын 500 м2 авто зогсоол
- Нэгдсэн эмнэлгийн 1000 м2 авто зогсоол, авто замын хамт 
- Залуус хорооллын 500 м2 авто зогсоол 

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:
• Зураг төсөл боловсруулах
• Төсөв боловсруулах

Санхүүжилт

Дорноговь аймгийн хөрөнгө оруулалтаар

Захиалагч

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ЗДТГазар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

Зураг төслийн баг

Барилгын ажлын төсөв

9.929.700 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2016.03

Дуусах

2016.05

Бусад бүх төсөл

s r p