Төсөл

Төслийн нэр:

Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 83 км хатуу хучилттай авто зам барих төсөл

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
      Шинэчлэлийн Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох зорилтын хүрээнд хэрэгжсэн дээрхи төсөл нь нийт 83 км авто зам, 92 ш дугуй хоолой, 8 ш дөрвөлжин хоолой хийгдсэн. Төслийн 43 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Ялгуусан” ХХК, 40 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Шинжиан Жэнгүн Житуа” ХХК ажилласан.


Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:                                                                                                                                                           Барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.
-  Гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг баталгаажуулах
-  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах
-  Тайлан, мэдээ боловсруулах
-  Өдөр тутмын талбайн хяналтын ажил

 

 

Санхүүжилт

Монгол улсын хөгжлийн банк

Захиалагч

Зам тээврийн хөгжлийн яам

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

"Ялгуусан" ХХК “Шинжан Жэнгун Житуа” ХХК

Барилгын ажлын төсөв

41 500 000 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2013.06

Дуусах

2014.10

Бусад бүх төсөл

s r p