Төсөл

Төслийн нэр:

“МСМ Грүпп ХХК-ын хашаан доторх үйлдвэрлэлийн замын ажлын зураг төсөл боловсруулах”

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
5м-ийн өргөнтэй нэг эгнээ, замын дунд хэсэгт эргэх нэмэлт эгнээ төсөллөсөн. Цементбетон хучилттай үйлдвэрлэлийн зориулалттай 0.5км авто замын зураг төсөл боловсруулсан.  

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах байгууламжийн тооцоолол, зураг төсөл 
- Замын нарийвчилсан зураг төсөл, техникийн шаардлага, тайлбар бичиг боловсруулах  
- Бусад шугам сүлжээтэй холбоотой шаардлагатай зураг төсөл боловсруулах
- Тоо хэмжээ, төсөв

Санхүүжилт

МСМ Групп

Захиалагч

МСМ Групп

Зөвлөх

“Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа” ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

-

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2019.04

Дуусах

2019.05

Бусад бүх төсөл

s r p