Төсөл

Төслийн нэр:

“Налайх дүүргийн 1 дүгээр хорооны голын засмал замыг Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 0.8 километр зам, гүүрийн зураг, төсөв боловсруулах”

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
ЗЗБНбД 22-004-2016  ”Авто зам төсөллөх” –ийн 11.3-т заасан “Хотын зам болон гэр хороолол, орон нутгийн тосгоны гудамж зам” ангилалын дагуу 3.5м-ийн зорчих хэсэгтэй 2 эгнээ, 1.2м өргөн явган замтай асфальбетон хучилттай авто зам, гэрэлтүүлэгийн зураг төсөл боловсруулсан.

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах байгууламжийн тооцоолол, зураг төсөл 
- Замын нарийвчилсан зураг төсөл, техникийн шаардлага, тайлбар бичиг боловсруулах  
- Бусад шугам сүлжээтэй холбоотой шаардлагатай зураг төсөл боловсруулах
- Тоо хэмжээ, төсөв

Санхүүжилт

Захиалагч

Нийслэлийн Авто Замын Хөгжлийн газар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

-

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2018.05

Дуусах

2018.10

Бусад бүх төсөл

s r p