Төсөл

Төслийн нэр:

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хатуу хучилттай болгон тохижуулах ажлын зураг төсөл боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр:
- “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт”,
- Нийслэлийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, 
- Нийслэлийн Засаг дарга, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн галрын дарга нарын 2013 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хамтран ажиллах тухай санамж бичиг, 
Эдгээр дээр тулгуурлан Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбайг сайжруулж тохижуулах ажлын зургийг гүйцэтгэсэн болно.  

Байршил:
- Баянгол дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт 51-р сургуулийн урд байруудын дунд баригдах авто зам, машин зогсоолын тохижилтын ажлын зураг
- Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт 33, 38, 35-р байруудын дундах авто зам, талбайн тохижилтын ажлын зураг 
- Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт 33-р байрны хойгуур тойрсон авто замын тохижилтын ажлын зураг
- Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт 33, 38, 37-р байруудын дундах авто замын тохижилтын ажлын зураг 
- Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт 37, 24, 38-р байруудын дундах авто замын тохижилтын ажлын зураг боловсруулах даалгавар
- Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт 69-р цэцэрлэг, 37, 23-р байруудын дундах авто замын тохижилтын ажлын зураг 
- Баянзүрх дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэрт 24, 25, 26-р байруудын дундах авто замын тохижилтын ажлын зураг
- Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт хүнсний дэлгүүр, 48-р байрны дундах авто замын тохижилтын ажлын зураг 
- Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт 92-р цэцэрлэг, “Чин” шилний компанийн урд авто замын тохижилтын ажлын зураг 

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:
- Зураг төсөл боловсруулах
- Төсөв боловсруулах
- Экспертизээр батлуулах

Санхүүжилт

Нийслэлийн төсөв

Захиалагч

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

Зураг төслийн баг

Барилгын ажлын төсөв

197 023 200 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2013.11

Дуусах

2014.02

Бусад бүх төсөл

s r p