Төсөл

Төслийн нэр:

Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь 72.85 у/м гүүрийн барилгын ажил

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
     Тус төсөл нь Монгол улсад анх удаагаа Концессын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн гүүрийн төсөл юм. Нийт 72.85 ум төмөр бетон гүүр баригдсан. Концесс эзэмшигч гүйцэтгэгчээр “ЗМЗ” ХХК ажилласан.


Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:                                                                                                                                                           Барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.
-  Гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг баталгаажуулах
-  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах
-  Тайлан, мэдээ боловсруулах
-  Өдөр тутмын талбайн хяналтын ажил

 

Санхүүжилт

Концессын хөрөнгө оруулалтаар

Захиалагч

Үндэсний хөгжлийн газар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

"ЗМЗ" ХХК

Барилгын ажлын төсөв

1 920 421 654 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2016.04

Дуусах

2016.08

Бусад бүх төсөл

s r p