Төсөл

Төслийн нэр:

Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн 104 км хатуу хучилттай авто зам барих төсөл

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
     Шинэчлэлийн Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох зорилтын хүрээнд хэрэгжсэн дээрхи төсөл нь нийт 104 км авто зам, 56 ш дугуй хоолой, 40 ш дөрвөлжин хоолой хийгдсэн. Төслийн 30 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Шинжиан Жэнгүн Житуа” ХХК, 22 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Монголын хурдны зам” ХХК, 20 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Жэй Кэй Си” ХХК, 32 км-ийн гүйцэтгэгчээр “Мотор сервис” ХХК ажилласан.


Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:

      Барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.                                                
-  Гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг баталгаажуулах
-  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах
-  Тайлан, мэдээ боловсруулах
-  Өдөр тутмын талбайн хяналтын ажил

 

Санхүүжилт

Монгол улсын хөгжлийн банк

Захиалагч

Зам тээврийн хөгжлийн яам

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

"Монголын хурдны зам" ХХК "Мотор сервис" ХХК "Жэй Кэй Си" ХХК "Шинжан Жэнгун Житуа" ХХК

Барилгын ажлын төсөв

49 168 520 445 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2012.07

Дуусах

2013.11

Бусад бүх төсөл

s r p