Төсөл

Төслийн нэр:

“Уурхайчдын 2 дугаар гудамж, аюулгүйн тойргоос МТ шатахуун түгээх станц хүртэлх замын зураг төсөл боловсруулах”

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
ЗЗБНбД 22-004-2016 дугаартай “Авто зам төсөллөх”-ийн 11.3-т заасан “Хотын зам болон гэр хороолол, орон нутгийн тосгоны гудамж зам” –ын дагуу 6.0х2м өргөн зорчих хэсэг, 1.5м өргөн явган зам, 0.5км өргөн хөвөө,0.6м ногоон байгууламжтай 0.62км хатуу хучилттай авто зам, гэрэлтүүлэгийн зураг, төсөв боловсруулсан.
 
Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:    
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах байгууламжийн тооцоолол, зураг төсөл 
- Замын нарийвчилсан зураг төсөл, техникийн шаардлага, тайлбар бичиг боловсруулах  
- Бусад шугам сүлжээтэй холбоотой шаардлагатай зураг төсөл боловсруулах
- Тоо хэмжээ, төсөв

Санхүүжилт

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө

Захиалагч

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Зөвлөх

“Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа” ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

-

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2019.10

Дуусах

2020.03

Бусад бүх төсөл

s r p