Төсөл

Төслийн нэр:

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Наадамчдын замаас яармагийн шинэ эцэс хүртэлх зам, 10-р хороо Нисэхийн орон сууцны дундах авто зам, Нисэхийн уулзвараас 9-р хорооны автобусны эцсийн буудал хүртэлх авто зам засварын ажлын зураг, төсөл боловсруулах

Төслийн талаарх товч танилцуулга: 
     Хан-Уул  дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/77 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн үнэлэлт дүгнэлтийн дагуу “Хан-Уул дүүргийн авто зам засвар (8 дугаар хороо, Наадамчдын замаас Яармагийн шинэ эцэс хүртэлх зам, 10 дугаар хороо Нисэхийн орон сууцны дундах авто зам, Нисэхийн уулзвараас 9 дүгээр хорооны автобусны эцсийн буудал хүртэлх авто зам)-ын ажлын зураг, төсөл боловсруулах” ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:
• Зураг төсөл боловсруулах
• Төсөв боловсруулах
• Экспертизээр батлуулах 

Санхүүжилт

Хан-Уул дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар

Захиалагч

ХУД-ийн ЗДТГазар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

Зураг төслийн баг

Барилгын ажлын төсөв

45 000 000 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2015.05

Дуусах

2015.07

Бусад бүх төсөл

s r p