Төсөл

Төслийн нэр:

"Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Идэрийн голын 90у/м хөвдөг гүүрийн барилгын ажил"

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
     Галт сумын Зүрх багийн Идэрийн гол дээгүүрх 100 у/м хөвдөг гүүр, Концессын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн. Гүйцэтгэчээр “Урагшлах” ХХК ажилласан.

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:                                                                                                                                                            Барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.
-  Гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг баталгаажуулах
-  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах
-  Тайлан, мэдээ боловсруулах
-  Өдөр тутмын талбайн хяналтын ажил

 

 

Санхүүжилт

Концессын хөрөнгө оруулалтаар

Захиалагч

Үндэсний хөгжлийн газар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

"Урагшлах" ХХК

Барилгын ажлын төсөв

787 500 000 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2016.05

Дуусах

2017.05

Бусад бүх төсөл

s r p