Төсөл

Төслийн нэр:

Цайз чиглэлийн авто замаас спорт цогцолбор хүртэлх явган зорчигчийн ажлын зураг төсөл

Төслийн талаарх товч танилцуулга: 
   ЗЗБНбД 22-004-2016 дугаартай “Авто зам төсөллөх”-ийн 11.3-т заасан “Хотын зам болон гэр хороолол, орон нутгийн тосгоны гудамж зам”-ын дагуу 3.5м өргөн зорчих хэсэг, 2.5м явган зам, 2.0м дугуйн зам, 2.0м аюулгүйн зурвастай асфальтбетон хучилттай 0.92 км зам, гэрэлтүүлгийн зураг төсөл боловсруулсан.

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил: 
- Зураг төслийн шийдэл ба стандартыг судалж замын төлөвлөлт хийх  
- Замын байр зүйн судалгааг үндэслэн замын тэнхлэгийг тогтоох 
- Замын уулзвар, гарц, зогсоол, замын бусад элемент, тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг судлан төлөвлөх 
- Ус зайлуулах байгууламжийн тооцоолол, зураг төсөл 
- Замын нарийвчилсан зураг төсөл, техникийн шаардлага, тайлбар бичиг боловсруулах  
- Бусад шугам сүлжээтэй холбоотой шаардлагатай зураг төсөл боловсруулах
- Тоо хэмжээ, төсөв 

Санхүүжилт

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Захиалагч

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

-

Барилгын ажлын төсөв

-

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2020.05

Дуусах

2020.07

Бусад бүх төсөл

s r p