Төсөл

Төслийн нэр:

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо хувьсгалчдын “Г” гудамжны жалган дээгүүрх 27.72 у/м гүүрийн хяналтын ажил

Төслийн талаарх товч танилцуулга:
     Шинэ гүүр нь гэр хорооллын  Хайлааст, Баянхошуу зам, Чингэлтэй дүүргийн 224-р шинэ цэцэрлэгийн замыг холбож байгаа бөгөөд шинээр 27.72 ум хавтан дам нуруут төмөр бетон гүүр баригдсан. Гүйцэтгэгчээр “Төгс зам” ХХК ажилласан.

Төслийн хүрээнд манай байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажил:  
     Барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын техник, технологийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.
-  Гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг баталгаажуулах
-  Гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулах
-  Тайлан, мэдээ боловсруулах
-  Өдөр тутмын талбайн хяналтын ажил

Санхүүжилт

Чингэлтэй дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар

Захиалагч

Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ

Зөвлөх

"Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК

Гүйцэтгэгч

"Төгс зам" ХХК

Барилгын ажлын төсөв

598 372 237 төг

Төсөл хэрэгжих хугацаа

Эхлэх

2017.08

Дуусах

2017.10

Бусад бүх төсөл

s r p